எங்களை உள்ளடக்கிய வணிக மாதிரி

Inclusive Buisness Model for Value Creation

our-inclusive

சம்பாதித்து பணம் செலுத்தும் வாடிக்கையாளரின் பிரிவு

கடந்தகால நிதி வரலாற்றைக் காட்டிலும் வாடிக்கையாளரின் சம்பாதிக்கும் திறனை மதிப்பிடுவதன் மூலம் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்துதல்.

தனிப்பயனாக்கப்பட்ட தயாரிப்புகள் மற்றும் வாடிக்கையாளர் மையப்படுத்துதல்

தனிப்பயனாக்கப்பட்ட தயாரிப்புகள், நெகிழ்வான திருப்பிச் செலுத்தும் கால அட்டவணை மற்றும் கிராமப்புற வாடிக்கையாளருடன் இணைந்து இந்தியாவின் தேவைகளை பூர்த்தி செய்தல்.

உள்ளூர் சமூதாயம்

நிதி கல்வியறிவை வழங்குதல் மற்றும் சமூகங்களில் வாழ்வாதாரம், சுகாதாரம் மற்றும் கல்வி ஆகியவற்றில் கவனம் செலுத்துதல்.

குறைந்த சேவை பகுதிகள்

வழக்கமான வங்கி சேவையின் கீழ் இல்லாத இந்தியாவின் கிராமப்புற மற்றும் அரை நகர்ப்புற பகுதிகளில் கவனம் செலுத்துங்கள்.

உள்ளூர் வேலைவாய்ப்பு

உள்ளூர் மக்களை பணியமர்த்தல், வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்குதல், வாடிக்கையாளர்கள் மற்றும் சந்தைகளை பற்றி நன்கு புரிந்துகொள்ளவது.

உள்ளூர் சப்ளையர்கள்

உள்ளூர் சப்ளையர்களுக்கு முன்னுரிமை அளிப்பதன் மூலம் வணிக வாய்ப்புகளை வழங்குதல் மற்றும் நிலையான ஈடுபாட்டுடன் அவர்களின் சேவை நிலைகளை மேம்படுத்துதல்.

எங்களது இயக்கம்

மக்கள் கிரகம் லாபம்

பங்குதாரர்களை உயர்த்த உதவுகிறது

 • வேலைக்கு உகந்த இடத்தை உருவாக்குங்கள்
 • உளளடக்கிய வளர்ச்சியை வளர்ப்பது
 • நிலைத்தன்மையை தனிப்பட்டதாக்குங்கள்

சுற்றுச்சூழலைப் புதுப்பித்தல்

 • கார்பன் சமநிலையை அடையச்செய்யுங்கள்
 • நீர் நேர்மறையாக மாறுங்கள்
 • நிலப்பரப்பில் கழிவுகள் இல்லை என்பதை உறுதிப்படுத்தவும்
 • பல்லுயிரியலைப் பாதுகாக்கவும்

நீடித்த வணிகத்தை உருவாக்குதல்

 • பசுமை வருவாயை வளர்க்கவும்
 • காலநிலை ஆபத்து உள்ளிட்ட ஆபத்தைத் தணிக்கவும்
 • விநியோகச் சங்கிலியை நிலையானதாக ஆக்குங்கள்
 • தொழில்நுட்பத்தையும் புதுமையையும் தழுவுங்கள்
 • பிராண்ட் ஈக்விட்டி மேம்படுத்தவும்

கூட்டுச் சேர்தல். கற்றல். பகிர்ந்தளிப்பது.

நாங்கள் ,வாங்குவதை விட அதிகமாக திருப்பித் தருகிறோம்.

Download 2020 Roadmap

நிதி சார் சேவைகள் துறை நிலைத்தன்மை குழுவானது முக்கிய அணி உறுப்பினர்களை உள்ளடக்கியது. இது நிதி சார் சேவைகள் துறையில் முக்கிய செயல்பாடுகளிலிருந்து மூத்த மேலாண்மை உறுப்பினர்களை உள்ளடக்கிய 8 உறுப்பினர்கள் குறுக்கு செயல்பாட்டு அணி. நிதி சார் சேவைகள் முக்கிய அணியானது ஒவ்வொரு காலாண்டுக்கும் ஒரு முறை சந்திக்கும்.

முக்கிய அணி

குழுவின் முக்கிய அணியில் குறிப்பிடப்படும் துறைகள்:

 • மனித வளம்
 • தகவல் தொழில்நுட்பம்
 • கணக்குகள்
 • கருவூலம் மற்றும் பெருநிறுவன விவகாரங்கள்
 • செயல்பாடுகள்
 • கிராமப்புற வீட்டு நிதியுதவி (துணை நிறுவனத்திடமிருந்து பிரதிநிதித்துவம் - MRHFL)
 • காப்பீட்டு தரகு (துணை நிறுவனத்திடமிருந்து பிரதிநிதித்துவம் MIBL)
 • உட்கட்டமைப்பு மற்றும் சேவைகள்
நிதிசார் சேவைத் துறை

மகிந்திரா குழுமத்தின் நிதிசார் சேவைகள் துறையானது நீண்ட கால பொருளாதார மதிப்பு உருவாக்கத்துடன் சமூகம் மற்றும் சூழலின் நல்வாழ்வை ஒருங்கிணைக்கிறது. இது எடுப்பதைக் காட்டிலும் அதிகமாக திருப்பி கொடுக்க முயலுகிறது மற்றும் இவ்வாறு நேர்மறை மாற்றத்தைக் கொண்டு வருகிறது.

Download Policy

எங்கள் சாதனைகள்

நிலைத்தன்மையின் முயற்ச்சிகள்

iamresponsible - தனிப்பட்ட நிலைத்தன்மையை உருவாக்குதல்.

ஊழியர்களை உணரவும் ஊக்குவிக்கும் வகையில் '#iamresponsible பிரச்சாரத்தை, நிலைத்தன்மை மற்றும் CSR குழுவினர் இனைந்து அறிமுகப்படுத்தியுள்ளனர்.

நம்மைச் சுற்றியுள்ள சமூகத்தின் நல்வாழ்வையும் பூமி கிரகத்தையும் மேம்படுத்தும் பொறுப்பான நடைமுறைகளை பின்பற்றுவது.

தனிப்பட்ட முறையில் நல்லது செய்வதற்கான உரிமையை எடுத்துக்கொள்வது இந்த முயற்சியின் குறிக்கோள் ஆகும்.

I-am-Responsible-logo

பொருந்தும் விதிகள் மற்றும் வழிகாட்டுதல்களுக்கு ஏற்ப, ஐடி சொத்துக்களை அகற்றுவதற்கான கொள்கையை பின்பற்றுகிறோம்.

விதிமுறைகளுக்கு ஏற்ப 100% மின் கழிவுப்பொருட்கள் நிர்வகிக்கப்படுகிறது.

E-waste-certificate

மும்பையில் உள்ள எங்கள் MIBL தலைமை அலுவலகத்தில் தற்போதுள்ள 3,10 விளக்குகள் எல்.ஈ.டி விளக்குகளால் மாற்றப்பட்டுள்ளது இவ்விளக்குகள் மூலம் ஒவ்வொரு வருடமும் 32,000 KWH மின்சாரம் சேமிக்கப்படும். இந்த மின்சாரம் நுகர்வு காரணமாக GHG உமிழ்வு குறைப்புக்கு பங்களிப்பு அளித்துள்ளது.

LED-fiitings

எங்களை உள்ளடக்கிய வணிக மாதிரி

பொருள் மேட்ரிக்ஸ்

மிகவும் முக்கியமானது என்ன என்பதைப் புரிந்துகொள்வது.

பொருள் பற்றிய புரிதலுக்கு எங்கள் மதிப்பு தொடரில் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த சிக்கல்களுக்கு முன்னுரிமை அளிக்க உதவுகிறது. கீழே காட்டப்பட்டுள்ள பொருள் மேட்ரிக்ஸ் எங்கள் 2016 பொருள் மதிப்பீட்டின் முடிவை பிரதிபலிக்கிறது.

பங்குதாரர்களுக்கு அதிக முன்னுரிமை மற்றும் எங்கள் வணிகத்தில் மிகப்பெரிய மதிப்பிடப்பட்ட தாக்கம் கொண்ட தலைப்புகள் விளக்கப்படத்தின் மேல் வலதுபுறத்தில் தோன்றும்

பதிவிறக்க

 • 1 C - வாடிக்கையாளர் தேவையை அடையாளம் காணுதல் மற்றும் திருப்திப்படுத்துதல்
 • 2 R - பெருநிறுவன ஆளுகை**
 • 3 L - கடன் மதிப்பீடுகள்
 • 4 S - நிலைத்தன்மை வணிக தொகுதி**
 • 5 D - வணிக லாபம்
 • 6 S - RONW, EPS
 • 7 S - வெளிப்படைத்தன்மை மற்றும் தகவல் தொடர்புகள்
 • 8 R - முதலீட்டாளர் பாதுகாப்பு
 • 9 E - சமூக முயற்சிகள்
 • 10 E - பணியாளர் ஈடுபாடு
 • 11 E - பணியாளர் நலன்
 • 12 Co - வாடிக்கையாளர்களுக்குத் தயாரிப்பு மற்றும் சேவைகள் குறித்த தகவல்
 • 13 D - வியாபாரி உறவு
 • 14 Co - நிதி சார் கல்வியறிவு
 • 15 C - பிராண்ட் மேலாண்மை
 • 16 E - பணியாளர் உற்பத்தித்திறன் (L&D)
 • 17 E - திறமை ஈர்ப்பு மற்றும் தக்கவைத்தல்
 • 18 R - நிதி சார் சேர்க்கை
 • 19 C - தயாரிப்புப் போர்ட்ஃபோலியோ
 • 20 Co - பருவநிலை மாற்றம்***
 • 21 E - பன்முகத்தன்மை மற்றும் உள்ளடக்கம்*
 • 22 Co - காகிதம் மற்றும் மின்னணு கழிவுகள் மேலாண்மை
 • 23 C - வாடிக்கையாளர் தனியுரிமை
 • 24 R - விநியோக மேலாண்மை
 • 25 R - கட்டுப்பாட்டாளர்களுடன் பிரதிநிதித்துவம்
 • 26 Co - காற்றுக்கு உமிழ்வு. GHG
 • 27 Co - சுற்றுச்சூழல் அறிக்கை
 • 28 Co - கழிவுகள்

தொடர்பில் இருங்கள்

மஹிந்திரா & மஹிந்திரா நிதி சேவைகள் லிமிடெட்
4 வது மாடி, மஹிந்திரா டவர்ஸ்,
டாக்டர் ஜி.எம். போசலே மார்க்,
P.K. குர்னே ச k க், வோர்லி,
மும்பை 400 018.

இங்கே க்ளிக் செய்யவும் உங்கள் அருகாமையில் கிளையை கண்டறிய உள்ள மஹிந்திரா ஃபைனான்ஸ் உங்களைச் சுற்றி கிளை

Calculate Your EMI

 • Diverse loan offerings
 • Less documenation
 • Quick processing
Loan Amount
Tenure In Months
Rate of Interest %
Principal: 75 %
Interest Payable: 25 %

For illustration purpose only

Total Amount Payable

50000